Implementatie van een Social Media beleid

Als je jouw social media beleidsplan hebt opgesteld en hebt gedeeld met uw medewerkers, zul je invulling moeten geven aan het beleid. De daadwerkelijke implementatie van het beleid. Hoe doet u dat? In deze blogpost tref je 5 aandachtsgebieden die m.i. in ieder geval de revue moet zijn gepasseerd als je het beleid in uitvoering wilt brengen.

1) Stel uw doel vast
Doelen geven richting aan een beleid. Als je met social media begint, dan doe je dat met een reden. Aan je doelen hangt u een tijdspad zodat je op een bepaalde datum of een bepaald moment kunt zeggen of je je doel hebt bereikt en hoe je vanaf dan verder gaat met de inzet van social media. Bijvoorbeeld door de frequentie te verhogen of het aantal platformen uit te breiden. Veel voorkomende doelen om met social media aan de slag te gaan zijn (los van de tijd waarbinnen ze gerealiseerd dien te worden):

A. Het reageren op conversaties tussen mensen over je bedrijf, product en/of merk en participeren in de conversaties;
B. Het verkrijgen van directe (real life) feedback en kritiek van volgers/lezers en daarop (re)ageren;
C. Het “branden” van je bedrijf, product en/of merk als meer menselijk door de passie, kennis en persoonlijkheden te laten zien achter het logo van je bedrijf, product of merk;
D. Het verhogen van de awareness van de kracht van de producten en diensten van je bedrijf en het verpreiden/olievlekken van accurate informatie over uw bedrijf, product of merk.

2) Interne eigenaar: de evangelist die bekeert
Stel iemand aan die a) passie heeft voor uw bedrijf, product en/of merk en b) al dan niet vanuit zijn of haar vakgebied passie heeft voor social media en dit ook al helemaal heeft geadopteerd. Die persoon blijft vanuit zijn/haar interesse op de hoogte van de laatste ontwikkelingen en trends en zal hierop inspelen. Hij of zij kent de sociaal geaccepteerde normen en waarden van social networking en kan door zijn of haar passie voor jouw bedrijf, product en/of merk meerwaarde gaan creëren. Daarbij zal hij of zij collega’s overtuigen van het nut van social media voor je bedrijf, product en/of merk en de groep met waardevolle social media-isten in je organisatie vergroten. Wie hiervoor in aanmerking komt? Denk aan jezelf als je een ondernemende CEO bent of je marketing manager of online marketeer, early adaptors en fast followers binnen je organisatie of als je meer vertrouwen hebt in de proven methods van een bureau schakel je een extern persoon in die jou en je medewerkers bekeert.

3) Hou rekening met uw medewerkers
Je moet je goed realiseren dat jouw medewerkers een bepaald kennis- en interesseniveau hebben. Als je merkt dat zij zich persoonlijk niet bezig houden met social media en weinig kennis van en interesse hebben in internet, nieuwe media en (technologische) ontwikkelingen op dit gebied, weet je dat het implementeren van je social media beleidsplan lastig gaat worden. Draagvlak is belangrijk. Betrek daarom al in vroeg stadium medewerkers bij het (implementeren van het) beleidsplan en geef ze verantwoordelijkheden. Indien nodig laat je je medewerkers trainen en opleiden in het gebruik van social media, zodat zij een betere invulling kunnen geven aan het beleid.

4) Technische capaciteiten
Als je je beleid in uitvoering wilt brengen moet je techniek op orde zijn. Is er een snelle internetverbinding? Voldoen alle pc’s, laptops en besturingsprogramma’s aan de eisen van deze tijd? Hebben medewerkers rechten om sociale netwerken te benaderen en kunnen zij API’s en Apps voor optimaal gebruik van de sociale netwerken te installeren? Zijn de firewalls op de juiste manier afgesteld? Zorg dat je erover hebt nagedacht en alles hebt geregeld zodat je ook daadwerkelijk met je beleidsplan aan de slag kan.

5) Luisteren, onderzoeken en leren

Ben niet bang om op onderzoek uit te gaan bij andere bedrijven, bevriende ondernemers en marketeers, bij kennissen of familie. Als zij al veel verder zijn in de uitvoering van hun social media beleid, kun je daar alleen maar van leren. Beter goed gejat, dan slecht bedacht geldt ook hiervoor. Volg ook de sociale netwerken; hoe vindt de interactie plaats, wat zijn klaarblijkelijke do’s and don’ts, wie heeft er veel volgers/vrienden/fans en waarom zou dat zijn? Allemaal vragen die je beantwoord krijgt als je niet bang bent om te vragen aan en te luisteren naar anderen.

Succes met de implementatie van je social media beleid!

Reageer op dit artikel

Jouw reactie